Noticias

Mundo Sant Cugat

Des del "Mapa del abandono" ens comencen a arribar les queixes de la ciutadania

Hem començat a notificar a l'Ajuntament de Sant Cugat els casos d'abandó de la ciutat que ens estan passant els veïns des del "Mapa de l'abandó"